O NAMA

  • PDF

"Biljarski klub "Desetka" (u daljnjem tekstu: Klub) je osnovan 25. svibnja 2008. godine. u Splitu.

Prethodno osniva?koj skupštini  predsjednik kluba Berislav Šili? i tajnik Zvonko Tetec su se u više navrata sreli, razglabali o zamislima kako klub treba djelovati te je u jednom momentu postignut dogovor da se ide na osnivanje kluba.

25. svibnja 2008. godine u Splitu, na adresi Slavi?eva 24 su se okupili Berislav Šili?, Zvonko Tetec, Mara Šili? i Marko Mešin kojom je prilikom održana Osniva?ka skupština. Istom  prilikom  za predsjednika kluba je izabran Berislav Šili?, a za tajnika kluba Zvonko Tetec.

Odmah po izboru izglasan je Statut kluba kojim je odre?eno:

naziv kluba: BILJARSKI KLUB "DESETKA",

sjedište: Split, Slavi?eva 24 ,

znak kluba: stilizirana biljarska kluba br. 10 iznad koje je natpis žute boje "Biljarski klub" a ispod kugle natpis žute boje "Desetka" ,

boja kluba: Crna

zastava kluba je pravokutnog oblika crne boje sa žutim obrubom a u sredini je  znak kluba:

Klub je ustrojen kao udruženje gra?ana i temeljna mu je zada?a omasovljenje i unaprije?enje biljarskog športa, odgoj, podu?avanje, vježbanje, razvijanje biljarskog športa, poticanje razumijevanja i usvajanja eti?kih vrijednosti, pravednosti, samopoštivanja i poštivanja drugih, te u?enju toleranciji i odgovornosti kroz bavljenje športom.

Nakon obavljenih zakonom propisanih radnji za registraciju kluba pristupljeno je traženju potrebnog prostora za aktivnost kluba.

Nakon kra?eg vremena kontaktirano je sa službama za gospodarenje skloništima u poglavarstvu grada Splita te je odlukom poglavarstva grada Split klubu dodijeljen prostor atomskog skloništa na adresi Doverska 11.

Po dodijeljivanju prostora radom i sredstvima osniva?a kluba, prostor na nare?enoj lokaciji je opremljen te je 29.01.2009. godine održan prvi turnir povodom osnivanja kluba. Pobjednik prvog turnira je g. Ante Šusti?.

U nare?enom prostoru klub djeluje i danas.

2010. godine su se trekli uvjeti da se klub natje?e na prvenstvu Hrvatske te je u prvoj godini natjecanja na kraju osvojeno tre?e mjesto.