• PDF

04. sije?nja 2015.go. u prostorijama BK Desetka održan je Novogodišnji turnir pod nazvvom "Stara osmica".

Kako sam naslov govori igrala se stara osmica. Višegodišnji post igranja stare osmice je prekinut na inicijativu Ton?a Lisice, jednog od doajena ovog športa.

Krenulo je opako. U pretkolu su se susreli veteran Berislav Šili? i poletarac iz Sinja Šušnjara. Nakon što je Šili? relativno lako dobio prvi set Šušnjara je sa par poteza pokazao da se u budu?nost sa njim mora najozbiljnije ra?unati. Ipak u odlu?uju?em momentu griješi i Šili? ide dalje. Ton?i Lisica i Pranji? su odigrali vrlo izjedna?en me?. Pranja je u udarcu dok sa druge strane Ton?i koristi iskustvo i drži ga u šahu. Na kraju je ipak Pranja smogao snage i preciznosti te je sa par to?nih udaraca matirao Ton?a.  Me? Šili? i Vujnovi?a je bio sve samo ne izvjesan. Sa par hebeno teških udaraca Vujnovi? je doveo Šili? u poziciju da izvu?e kompletnu artiljeriju te je sa par plotuna ipak uspio potopiti Vujnovi?a. Na legendarnoj trici su se sudarili veteran Ze?i? i poletarac Samardži?. U sudaru mladog i starog pokazala se izdržljivija karoserija od  Samardži?a koji je uspio iskoristiti sve prednosti koje nosi mladost te prolazi dalje. Na ?etvorci Licisa Junior kontra Šuši?a. Šuši? dokazani meštar biljara u treningu protiv mladog Lisice, silno talentiranog ali van igre. O?ekivano slavio je Šuši?.

Polufinalni dvoboj Šili?-Šuši? je razlog zašto je trebalo do?i. Šuši? kre?e silovito. Prva partija iz štapa. Odmah je uslijedio odgovor Šili? koji uspjeva dobiti prvi set. U drugom setu ljepotica ve?eri. 25 minuta su Šuši? i Šili? izmjenjivali safe udarce. U dramati?noj borbi Šuši? uspjeva dobiti drugi set. U majstorici Šili? vadi sve što ima te iz štapa osigurava finale. Drugo polufinale Pranji? vs Samardži? je bilo vrlo izvjesno. O?ito je da se Samardži? ispraznio u prethodnom me?u tako da Pranji? nije imao prevelikih poteško?a osigurati sebi finale. Finalni dvoboj Šili? vs Pranji? je Šili? dobio na na?in da je u samom po?etku  stekao veliku prednost i u drugom dijelu rutinirano do?ekao grešku Pranji?a i poentirao.

Ukratko mala feštica od biljara koju je vrijedilo pogledati......... hvala svima koji su sudjelovali !!!!!!!!!!!