Natje?aj za upis studenata

  • PDF

 

 

NATJE?AJ

za upis studenata u akademsku godinu 2014./2015. na studij

 

SPORTSKI MENADŽMENT

• preddiplomski stru?ni studij

• specijalisti?ki diplomski (master) stru?ni studij

 

Pravo upisa imaju svi pristupnici (hrvatski ili strani državljani) koji su prethodno završili srednju školu u Hrvatskoj ili njima ekvivalentne srednje škole u inozemstvu i udovoljili uvjetima prijemnog postupka (preddiplomski studij). Za upis na diplomski studij uvjet upisa je završen stru?ni studij ili preddiplomski sveu?ilišni studij. Osobe koje su završile studij na nesrodnim visokim u?ilištima mogu upisati ovaj studijski program uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta koji se utvr?uju ovisno o završenom studiju.

Trajanje studija:

Preddiplomski studij: 6 semestara                                                             ECTS: 180 bodova

Diplomski studij: 4 semestra                                                                     ECTS: 120 bodova

 

Stru?ni naziv koji se stje?e završetkom preddiplomskog stru?nog studija: stru?ni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) sportskog menadžmenta (bacc.oec.)

Stru?ni naziv koji se stje?e završetkom specijalisti?kog diplomskog stru?nog studija: stru?ni/a specijalist/ica sportskog menadžmenta (stru?. spec. oec.)

Upisi za preddiplomski studij ?e se odvijati na sljede?i na?in:

A. Upisi temeljem državne mature

B. Upisi temeljem uspjeha u srednjoj školi

Prijemni postupak uklju?uje postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja, uspjeh na državnoj maturi i razgovor o motiviranosti za upis studija koji ?e biti obavljen 12.04.2014. u 12:00 sati.

 

Prijemni postupak uklju?uje postignuti uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja, rezultate postignute na prijemnom ispitu koji obuhva?a test op?e kulture i obaviještenosti te razgovor o motiviranosti za upis studija.

Prijave za upis primaju se svakim radnim danom od 09 do 16 sati u studentskoj referadi ili putem internetske stranice (www.aspira.hr).

Dokumenti za prijavu za preddiplomski stru?ni studij: svjedodžbe svih razreda srednje škole i maturalna svjedodžba/završnog ispita, domovnica i rodni list, uplatnica za troškove prijemnog postupka (180 kn) na ra?un Visoke škole (IBAN: HR4024840081104992880, Raiffeisen banka) i obrazac za prijavu koji se ispuni na web stranici ili u Studentskoj referadi.

Dokumenti za prijavu za specijalisti?ki diplomski stru?ni studij: Obrazac za prijavu, ovjerena kopija diplome, prijepis ocjena završenog studija, kopija domovnice (za strane državljane odgovaraju?i dokumenti) i rodnog lista, te dvije fotografije (3,5 x 4,5 cm)

 

 

Prijemni ispit:

? u SPLITU

12.06.2014. u 11:00 sati

na adresi Domovinskog rata 65

? u ZAGREBU

18.06.2014. u 11:00 sati

na adresi Selska cesta 119

 

Nastava zapo?inje 01.10.2014. za preddiplomski stru?ni studij, odnosno 23.10.2014. za specijalisti?ki diplomski stru?ni studij.

Sve informacije se mogu dobiti na adresi:

Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira, Domovinskog rata 65, 21000 Split

Tel: 021/382 802; fax: 021/382 805; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript "> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; www.aspira.hr