• PDF

Odigran je 4.Cro cup koji jeujedno bio turnir koji je Josipa Šušnjaru promovira u pojedina?nog prvaka Hrvatske u discipliti 8-bala u sezoni 2013/2014.

Nare?eno natjecanje je autoru ovog ?lanka bila prilika za kontakt sa najboljim biljaristima iz cijele siromašne (ali naše) i po tko zna koji put ustvr?ujem jedno u kuloarima naj?eš?e pitanje: Do kada i zašto inzistirati na ovom modelu natjecanja koje otrvoreno govorim nikoga ne zanima i iskreno ne zanima ni mene ali eto sudjelujem jer sam zaražen neizlje?ivim virusom biljara pa se  kre?em u krugovima ljudi koji imaju iste ili sli?ne simptome.

Sa druge strane ljudi govore o klupskom nartjecanju kao najzanimljivijem modelu natjecanja i gdje jedni druge prate od po?etnog breaka do samog kraja i koje natjecanje donosi onu traženu pozitivnu vibru, ja?a zajedništvo unutar tima, zanimljvije je do samog kraja.... Osim toga biljar kao sport pretvaramo iz pojedina?nog u ekipni sport što se mnogostruko više cijeni u sportskim krugovima.

Zašto jedno takvo natjecanje marginaliziramo....ono mora biti temelj svim nartjecanjima.....na njemu moraju svi sudjelovati u ovom ili onom rangu....mora se voditi ra?una da ne bude preskup da to ne bude sport za par bolje stoje?ih klubova....

Moje iskustvo govori da je klupski susret gala predstava u odnosu na Cro cup koji guramo kao glavno natjecanje što je iznimka u svijetu.....

I stvarno me nervira rije? "turnir" kada se po?inje pri?at o klupskom natjecanju. Turnir je draga gospodo natjecanje organizirano u iznimnom slu?aju kada je npr. godišnjica ne?ega, nekakav Open, finalno pojedina?no doigravanje za prvaka Hrvatske ali N I K A K O  nema klupskog turnira osim ako  ne?emo izmišljat toplu vodu.

Ovo je istovremeno poziv svima Vama dragi prijatelji biljara da pomognete Alenu u preustroju i na boljitku Hrvatskog biljara.