ZIMSKA LIGA BK DESETKA

  • PDF

Kao i prošle godine, na inicijativu ?lanova našeg kluba organizira se zimska liga. Prema programu igraju se discipline 8-ball i desetka. Na?in igranja: svak sa svakim.

Obzirom da sustav natjecanja sam po sebi traži od svakog igra?a prili?an broj me?eva sa žaljenjem smo se odlu?ili ograni?iti broj prijava na 16.

Nakon isteka roka prijave ustvrdili smo da su se u ligu prijavili:

1.Veselko Joli?

2. ?or?e Radoi?i?

3. Branko Maruši?

4. Goran Nizi?

5. Marko Juri?

6. Adrijan Vuli?

7. Luka Pereža

8. Tomislav Pilj

9. Dino Ribi?

10.Goran Poto?ki

11.Ivica ?erek

12.Mladen Kelava

13.Marin Vojnovi?

14.Ivan Mikuli?

15.Ivan Brajevi?

16. Marlon Macanovi?

Svima prijavljenima želimo puno uspjeha i ugodnu zabavu!