ET France Open - Ralf Souquet pobjednik

  • PDF

ralfRalf Souquet je opet pobjednik. Za ?ovjeka koji je u svojoj karijeri osvojio preko 250 turnira kao i 16 Euro Tour turnira prije ovog u Francuskoj, pomislili bi da je navikao na sve te osvojene turnire i da biljar odra?uje rutinski, kao da je na poslu kojeg svakodnevno radi po 8 sati. Da to nije tako Ralf je emotivno pokazao nakon posljednje uba?ene devetke u me?u protiv svog starog znanca Nicka van den Berga.

Nick je imao bolji start, uspio je dobiti prve dvije igre za vodstvo nad Nijemcem. to god je Ralf pokuavo, Nick je imao odgovor za to. Van den Berg je bio u vodstvu 4:2 kada Souquet dobiva slijede?e dvije igre i poravnava rezultat na 4:4. Oba igra?a igraju s manje greaka nego u svojim polufinalnim utakmicama. Nakon toga, Nick je ponovno dobiva dvije igre pove?avaju?i vodstvo na 6:4. Pokuavaju?i ponoviti pri?u, Ralf je prvo smanjio na 5:6, ali onda Nick igra epski push-out koji mu Ralf preputa. Svi su se pitali to Nick ima na umu jer je kugla broj dva bila teka, duga i bez kuta da se do?e do kugle broj tri. No, Nizozemac dokazuje da su svi u krivu. On ubacuje dvicu i odigrava odli?an safe na tricu prisiljavaju?i Souqueta na foul. Nick ?isti stol i sada vodi 7:5.

Nizozemac dobiva i slijede?u igru, vodi 8:5 i u dobitnoj je situaciji jer iako Souquet otvara slijede?u igru, Nick zna da ima jo minimalno dvije anse zbog izmjeni?nog breaka, a takav igra? to teko moe ispustiti.

Souquet je otvorio 14. igru, ubacio kuglu i ima prvu kuglu u dobroj poziciji s puno izgleda za partiju iz tapa. 6:8.

Nick otvara 15. igru me?utim bijela kugla mu ulazi u rupu ostavljaju?i Ralfa u dobrom rasporedu s bijelom kuglom u ruci. 7:8.

Kona?no, jo jedan dobar break za Ralfa koji ponovno ?isti stol i izjedna?uje na 8:8! Kakva drama...

Na rezultatu 8:8 Nick je razbio, ubacuje kuglu, ali nema udarac za jedinicu. Odigrava push-out i predaje pritisak Ralfu. Nakon to je situaciju jako dobro razmotrio, Souquet odlu?uje predati udarac (i pritisak) natrag na Nicka. Van den Berg pokuava vrlo tanko pogoditi jedinicu i promauje ostavljaju?i skoro isti udarac za Souqueta. Ralf ipak poga?a jedinicu i ?isti stol te osvaja turnir.

Nakon uba?ene devetke, publika je svjedo?ila emotivnom Ralfovom vrisku punom radosti i stisnutom akom. Van den Berg je pristupio Ralfu, pruio mu ruku i kao to boksa?i rade nakon borbe, podignuo mu ruku visoko u zrak pokazuju?i mu da prihva?a svoj poraz.

Fotografija: EPBF