• PDF

Sredinom 1. mjeseca u Zagrebu je održana skupština HBS-a. Bilo je dosta povika na dosadašnji sustav natjecanja, nedostajalo je u najmanju ruku sluha za rješavanje uo?enih problema. Pomalo i nevoljko sam otišao na skupštinu. Došavši na istu odmah sam primjetio pomake nabolje. Sami prijedlog izmjena i dopuna sustava natjecanja, kako pojedina?nog tako i ekipnog, je pokazivao spremnost za prihva?anje novih ideja ?ija realizacija ?e zasigurno doprinijeti razvoju biljara u cjelini.

Ukratko da iznesem najvažnije:

Pojedina?ni sustav natjecanja:

Osnivaju se prva i druga liga.... Prvu ligu ?ine prvih 48 natjecatelja sa pokojne jedinstvene liste. (Bog joj dao pokoj i kolac u srce da se ne povampiri)..... Druga liga se dijeli na 2. ligu jug, 2. ligu sjever i 2. ligu istok...... 16 najbolje rangiranih u drugim ligama mogu sudjelovati na turnirima 1. lige po sitemu prijave na listu ?ekanja......

Klupski sustav takmi?enja:

Sastoji se iz dva dijela. ... U prvom dijelu igraju klubovi  po regijama u regiji sjever i regiji jug.... Ovisno o broju prijavljenih klubova po dva, tri ili 4 kluba se plasiraju u play off koji ?e se igrati na mjestu, odnosno u klubu gdje budu ponu?eni najbolji uvjeti.... Uvažavaju?i ?injenicu da klubovi kubure sa novcima nema uplate kotizacije, smanjeni su troškovi putovanja i mislim da nema razloga da se svi klubovi ne uklju?e.... osim njihove želje moje je mišljenje da je to i obveza klubova jer ?emu u suprotnom  uop?e služe......

Nadalje generalno se pove?ava broj turnira discipline "Desetka" ?ime je upra?en trend u svijetu..... informirani smo sa planom edukacije sudaca na nacionalnoj razini što je još jedna iznimno važna novina i boljitak u razvoju biljara..... 

Naravno da nije sada sve med i mlijeko niti svi ljudi mogu biti zadovoljni ali u?injeni koraci su po mom mišljenju bitan iskorak na bolje i nadam se takvim koracima ubudu?e.... Siba