Open Ponedjeljkom 20.12.2010.

  • PDF

disciplina: 9 ball

dvostruki KO

4 nagrade

start challengea: 50 kuna

po?etak turnira: 18.00 sati

Kao i svaki ponedjeljak u 18,00 sati se krenulo. Ovaj put manji broj natjecatelja (o?ito je masters u?inio svoje). Kao i uvijek challenge je u Desetke poseban. Jo nije dostignuo astronomske visine ali i 110 kn je bio dovoljan mamac petorici. Redom Orli?, Radosavljevi?, Tetec, ili? i Dalmatin nisu uspjeli oti?i do kraja.

Sam turnir je dokaz da se ljudi ele takmi?iti, bez obzira na manji broj nazo?nih tvrdo se igra. Greke se skupo pla?aju kod ovakvih turnira sa manjim brojem partija, a to opet od igra?a trai maximum.

Polufinalni parovi su Orli?-Daja i Dalmatin-Rogoi?.

Nakon teke borbe u finale su se probili Daja i Rogoi?. Po?elo je dobro za Rogoi?a 1-0. Daja uzvra?a ali u zicer pozciji za 9-ku grijei i 2-0 za Rogoi?a. U nastavku me?a Daja koristi par greaka Rogoi?a te preokre?e rezultat 3-2. U slijede?oj partiji Rogoi? koristi greku Daje koji promauje izglednu kuglu i izjedna?uje rezultat. 3-3. Kako sam ve? naveo, svaka i najmanja greka se skupo pla?a. Promaena kugla na samom po?etku partije je Daji dovoljna i rezultat je 4-3. Break Rogoi?a, raspored kugli na stolu je jako dobar me?itim ostavljena pozicija nakon uba?ene 5-ice ne generira najsretniji rasplet situacije na stolu. Kako sam i naveo, pokuaj Rogoi?a da ubaci kuglu od ponde je zavrio na na?in da je bijela upala u rupu, penal Daja koristi na najbolji mogu?i na?in i postaje pobjednik turnira. ?estitke Daji i hvala svima na posjeti.