Mosconi Cup - Uvod

 • PDF

Mosconi CupStudeni je za nama i pomalo smo zali u prosinac, to zna?i nekoliko stvari. Osim blagdana, svijet pool biljara o?ekuje nekoliko ve?ih, tradicionalnih doga?aja. 20 sati po po?etku pisanja ovog ?lanka sve o?i hrvatske biljarske scene biti ?e uperene prema zagreba?kom klubu 8ball, gdje ?e disciplinom 14-1 zapo?eti ovogodinji muki Masters (PH). A osim tih 200 zagrienih dua, pet sati poslije, ostatak pool svijeta biti ?e tijelom ili duhom prisutan u Londonskom York Hallu na prvom razbijanju ovogodinjeg izdanja Mosconi Cupa (9ball).

(Do izdavanja ?lanka, odigrao se ve? prvi dan kupa, no to ?ete mo?i pro?itati u posebnom ?lanku)

Nakon osam godina izbivanja iz svoje duhovne kolijetke, kup se kona?no vra?a u York Hall u Londonskom Bethnal Greenu, gdje ?e reprezentacija Europe pokuati veliki srebrni pehar vratiti tamo gdje mu je mjesto - na europski kontinent - te se tako osvetiti za podlu otima?inu istog koju je prole godine na svom terenu u Las Vegasu izvela reprezentacija SAD-a.

Ukupni rezultat za kup koji se igra od 1994. trenutno je 11 - 4 za reprezentaciju SAD-a, uz jedan remi, 2006. godine. Jedno od ve?ih iznena?enja je nepozivanje Earla Stricklanda, jednog od najkontroverznijih li?nosti i najboljih igra?a u povijesti modernog biljara, koji je od osnivanja kupa uz ovo propustio tek dva njegova izdanja.

Da ne duljim, slijedi kratki pregled i uvod u ovogodinji Mosconi Cup:

Izravni prijenos moete pratiti putem slijede?egstreama.

 • Reprezentacija Europe:
 1. Ralf Souquet
 2. Mika Immonen
 3. Nick Van Der Berg
 4. Darren Appleton
 5. Karl Boyes
 • Reprezentacija SAD-a:
 1. Johnny Archer
 2. Dennis Hatch
 3. Rodney Morris
 4. Shane Van Boening
 5. Corey Deuel

Format natjecanja (natrag na po?etak)

Ove godine, uloga kapetana obaju timova je neto zna?ajnija, budu?i da ?e ?ak dvaput tijekom natjecanja mo?i izabrati tko ?e igrati za protivni?ku mom?ad.

Igrat ?e se ukupno 21 susret kako bi na koncu doznali sudbinu i destinaciju slavnog srebrnog pehara u slijede?ih godinu dana, a ovogodinje izdanje kupa donosi i nekoliko novina, uvedenih kako bi vie igra?a igralo to vie me?eva. Uspjeno sparivanje u parovima biti ?e kratkog vijeka, budu?i da ove godine jedan par ne moe igrati vie od jedan me?.

Sav teret ove godine pada na le?a dvojice kapetana, Johana Ruijsinka i Nicka Varnera, te ?e njihova zada?a biti da to bolje uporabe vlastito iskustvo i smisle strategiju koja ?e njihovom timu donjeti ovogodinji naslov prvaka Mosconi Cupa. Pojedina?ni me?evi broj 5 i 20 biti ?e zanimljivi, jer ?e upravo za te me?eve kapetani birati protivni?ke predstavnike.

Predsjednik Matchroom Sporta (organizatora kupa) Barry Hearn objasnio je to jednostavnim primjerom: "U proteklim godinama, kapetani bi, razumljivo, zapeli na kombinacijama igra?a koje pobje?uju, no, ove godine ne?e biti mjesta za skrivanje i svi ?e sudionici podjednako okusiti ar borbe. Isto tako, svi ?e biti na vru?im sjedalima u pojedina?nim me?evima, da se ne ponovi situacija kad prekaljeni igra?i nose ?itav tim. Izabiranje protivni?kih igra?a u dvama me?evima donosi i daak obrnute psihologije, te ostaje za vidjeti koji ?e od dvojice kapetana izvu?i najvie iz novog sistema."

Sa ?etiri dana trajanja doga?anja, igrati ?e se 21 me? na kojem se pobjeda boduje s jednim bodom. Prva mom?ad koja dod?e do 11 bodova pobje?uje na ovogodinjem PartyCasino.com Mosconi Cupu.

Svaki susret se igra do est dobivenih igri s izmjeni?nim razbijanjem. Svi susreti parova igrati ?e se po sistemu izmjeni?nih udaraca, a ne po sistemu izmjeni?nog reda tj. posjeta stolu (igra? igra svaki drugi udarac a ne po sistemu gdje jedan igra? igra do promaaja, te drugi nakon njega tako?er).

Shoot Clock (tajmer)

Pod pravilima tajmera, svaki ?e igra? imati 30 sekundi za izvo?enje udarca.

Odre?eni sudac ?e upravljati tajmerom i, nakon to je igra? potroio 25 sekundi vremena za taj udarac, zadnjih pet sekundi ?e se odbrojavati uz zvu?ne signale. Sat se pokre?e kada se zaustavi posljednja kre?u?a kugla na stolu.

Ukoliko igra? ne odigra udarac u odre?enom vremenu, on gubi svoj red a protivni?ki igra? nastavlja igru po sistemu 'ball in hand'.

U pojedina?nim me?evima, svakom je igra?u dozvoljen jedan dodatni produetak od 30 sekundi po igri, na to se moe pozvati bilo kada u po?etnih 30 sekundi.

U me?evima parova i trojki, svakom su timu dozvoljena dva produenja od 30 sekundi po igri, na koja se, opet, mogu pozvati bilo kada u originalnih 30 sekundi udarca.

Razbijanje

Slijede?i uvjeti pri razbijanju vrijede za sve susrete na kupu:

 1. Kugle ?e biti sloebe vie na stolu, s kuglom broj 9 na donjoj to?ki.
 2. Razbijanje se izvodi s bijelom kuglom unutar 'kutije za razbijanja' po sredini (to?ne dimenzije ?e se odrediti).
 3. Nakon izvo?enja razbijanja, tri kugle moraju prije?i gornju crtu stola, to ne uklju?uje bijelu kuglu. Ra?unaju se i kugle uba?ene pri razbijanju, to zna?i da, ako je igra? ubacio, recimo, jednu kuglu pri razbijanju, jo dvije moraju prije?i gornju crtu. Kugle ne moraju stati iza gornje crte, te se razbijanje pri kojem tri kugle prije?u crtu, odbiju se i vrate prema dnu stola smatra legalnim.
 4. Kugle u trokutu tj u dijamantu ?e biti lagano ukucane prema WPA smjernicama.

Sistem kvalifikacija(natrag na po?etak)

Europska strana se bira na na?in da u mom?ad ulazi igra? u vodstvu po Euro Tour ljestvici nakon Finnish Opena u kolovozu, dvoje izabranih igra?a iz prvih 16 na istoj ljestvici te jo dvoje igra?a po tzv. 'wild-card' sistemu, koje bira Matchroom Sport.

Ameri?ka strana se bira na na?in da u tim ulaze dvojica najboljih na BCA (Billiard Congress of America) listi nakon US Opena te jo troje igra?a, tako?er po 'wild-card' sistemu (Matchroom Sport moe izabrati bilo koja dva europska i tri ameri?ka aktivna igra?a pool biljara.)

Nagradni fond (natrag na po?etak)

Svaki ?e izabrani igra? dobiti nadoknadu za pojavljivanje u iznosu od 7.500 ameri?kih dolara, dok ?e svaki ?lan pobjedni?ke mom?adi dobiti bonus istog iznosa.

Vrijeme odigravanja me?eva (natrag na po?etak)

Pojedina?ni susreti Susreti parova Timski me? (svi igra?i igraju)
?etvrtak, 09. 12., 19:00 h 1 2 1
Petak, 10. 12., 19:00 h 2 2
Subota, 11. 12., 14:00 h 1 2
Subota, 11. 12., 19:00 h 1 2
Nedjelja, 12. 12., 14:30 h 3
Nedjelja, 12. 12., 19:00 h 4

Napomena: sva vremena su prikazana u Londonskoj GMT zoni. Kako bi dobili nae vrijeme, dodajte jedan sat na raspored.