Sustav natjecanja

  • PDF

shema1Masters za muškarce i žene!

 

Puno me ljudi pita što je to. Da bi im odgovorio na to pitanje primoran sam im objasniti shemu natjecanja. Onda im lijepo objasnim da najboljih 16 u muškoj konkurenciji i sve zainteresirane žene igraju te i te discipline, ujedno im objasnim da se nakon mastersa u odnosu na poredak odre?uju ?lanovi reprezentacije za slijede?u godinu, da je svaki pobjednik turnira na mastersu ujedno i državni prvak za odigranu disciplinu i da je nakon serije 7 turnira Cro cupa + turniri mastersa najuspješniji pobjednik Cro cupa. Naravno da im ne znam odgovoriti na pitanja tipa, "Što ako jedna osoba osvoji 7 Cro cupova i ne može iz bilo kojeg razloga igrati masters?". ?esto ljudima nije jasno kako je to mogu?e da cijelu godinu dana igra? dominira a onda za 4 dana kada se igra masters je npr. bolestan, rano ispade sa turnira, izgubi puno bodova, nije u reprezentaciji, nije državni prvak, nije ništa, a najbolji je. Hebi ga, nije imao sre?e. No na stranu sre?a pojedinca, da li je nama (biljarskoj zajednici u cjelini) interes da taj ?ovjek igra za reprezentaciju? O?ito nije. Robovi smo starog sistema natjecanja, dok još nije bilo klubova, dok su klubovi bilo klubovi samo na papiru. Mislim da se u mnogome promijenila situacija te da i mi moramo pratiti trend razvijenijih sredina. Ovako imamo jedinstven, rekao bih loš, sustav takmi?enja koji za posljedicu ima ve? 5-6 sezona pad broja igra?a.

 

Zašto je to tako kada svaki Cro cup imamo 64 igra?a. Kada to ?ujem prva rije? koja mi padne na pamet je 'tragedija'. Tragedija je kada netko uistinu misli da je uspjeh da na Cro Cupu imamo 64 igra?a i da na 'jedinstvenoj' listi imamo 200-tinjak igra?a od kojih je usput re?eno polovica odigrala tek 1 ili 2 tzv. regionalna ilitiga kvalifikacijska turnira (ili ne znam kako bi ih uop?e nazvao). Služe sva?emu i ni?emu. 'Novi' igra?i se jednostavno ne vide na takvim turnirima. Ljudima je normalno, a i ja osobno tvrdim da je normalno da imamo više kategorija takmi?enja kao što ih imaju svi sportovi (prva liga, druga, tre?a, županijska, op?inska, gradska itd.).Osnivanje takvih liga ne smije i ne može biti na klubovima. Klubovi su zato osnovali savez ?ija osnovna zada?a nije samo reprezentacija, zada?a saveza je da razvija biljar u cjelini, ?ak ako je u mogu?nosti da usko?i, da pomogne odre?enoj sredini gdje je o?ito da je zapelo iz bilo kojeg razloga. Ta pomo? ovisno o situacije do situacije može biti bilo koje prirode po?evši od materijalnog do savjetodavnog ili bilo kojeg drugog karaktera. Kada se odradi odnosno razvije biljar u cjelini, kada do?e do omasovljenja dolazimo u poziciju da je i naš položaj odnosno gledanje na biljar u cjelini u puno povoljnijem položaju. U ovakvoj situaciji kada se u cijeloj RH 200-tinjak ljudi natje?e (otprilike koliko na osrednjoj seoskoj bikijadi) se 'možemo slikat'. Sramota me nekome i iznijeti taj podatak, a kamoli nešto zatražiti na ime sponzorstva ili bilo ?ega drugog.

 

Konkretno u našem klubu djeluje puno igra?a koji se ne takmi?e u ovakvom sustavu takmi?enja a koji su izrazili želju i htjeli bi igrati ligu sebi primjerenijeg ranga. Njima nije ni važno niti moraju lije?iti svoj ego da se moraju vidjeti na jedinstvenoj listi. Povra?a mi se od jedinstvene liste. ?emu i kome služi i zašto. Lijepo je vidjeti se u odnosu na najbolje. E pa za to ti prijatelju ne treba lista. Ako svojim rezultatom nisi zaslužio biti u rangu sa najboljima onda si daleko, daleko od najboljih i sa njima se ne možeš niti uspore?ivati. Možda surovo zvu?i ali to je tako. Ne možemo radi kompleksaša onemogu?avati ve?i broj ljudi koji su po?etnici u biljaru, da se takmi?e u "svom" rangu, da najbolji napreduju iz ranga u rang, a što je po meni normalan slijed doga?aja. Istina je tako?er da najbolji u svim sustavima natjecanja dolaze na svoje. To ne pori?em, ali ovdje nije rije? o najboljima. Ovdje je rije? o napretku biljara što je moj krucijalni interes a to barem kako ja gledam mora biti i krucijalni interes saveza.

 

Puno bi se dalo pisati i raditi na temu. Slijede?i praksu pametnih ljudi pozivam sve one koji imaju viziju, ideju, da nare?eno iznesu, prenesu na papir, animiraju odgovorne u klubovima da odrade zamišljeno, da iznesu svoj prijedlog, da ne ostaje sve u kuloarima. U krajnjem slu?aju javite mi se da protresemo ideju, da je isfiniširamo i iznesemo, da je pokušamo realizirati.

 

U nadi boljeg sutra budite pozdravljeni.

Berislav Šili?